Öğr. Gör. ŞİFA DÜBÜŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ŞİFA DÜBÜŞ

T: (0282) 250 3922

M sdubus@nku.edu.tr

W sdubus.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Muratlı Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: (2011)
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE PR.
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ / MALİYE PR.
2014-
Öğr. Gör. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
2012-2014
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAYLI Ş., DEĞER M. K. ., Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İstihdam Arası İlişkiler: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Dinamik Panel Veri Nedensellik Analizleri (1191-2008), Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt 49, ss. 43-55, 2012.
Özgün Makale EBSCO
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
XVII. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri 2018 / Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi II, Yer:Pamukkale Üniversitesi, Düzenleyenler:Pamukkale Üniversitesi EYS Düzenleme Kurulu, 30.07.2018-03.08.2018.
Sakarya Ekonometri Seminerleri Zaman Serisi Analizi, Yer:Sakarya Üniversitesi, Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi, 24.07.2017-28.07.2017.
KTÜ Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri/ Ewievs İle Zaman Serisi Analizi ve Stata İle Panel Veri Analizi, Yer:Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzenleyenler:KTÜ BAYS, 24.08.2015-04.09.2015.